Прасета

Прасета

Елитхран ЕООД отглежда прасета от породата “Голяма Дунавска Бяла” и хибридни породи на световно известната компания PIC, както и малки или угоени стокови хибриди “Дръстър.”

Camborough (Кеймбъроу) – Породата е създадена от специалистите на PIC чрез кръстосване на различни породи за постигане на максимално качество. Отличителни качества  на породата са:

  • По – висока раждаемост
  • Силен майчин инстинкт
  • Висока ефективност

kemburo

 

Дунавска бяла – българска порода свине с предназначение производство на месо и като майчина порода.

Животните са със средно голяма глава и прави наклонени напред уши. Имат широк, прав и дълъг гръб. Краката са тънки със здрави кости. Кожата е бяла, понякога се срещат и черни петна, покрити с бяла четина.

Живородените прасета в прасило са 10 броя. Маса от 90 kg достигат на 175 дневна възраст. Средната дебелина на сланината при 100 kg маса е 2,44 cm, а средната площ на мускулното  око е 34,8 cm².

 

byala