Царевица

Царевица

Фирма ЕЛИТХРАН ЕООД отглежда царевица за фуражни цели. Царевицата не е генно модифицирана и се отглежда при поливни условия. Третира се с безвредни хербициди. Част от царевицата освен за продажба се използва и за изхранване на животните от Еко фермата.