Сол

Сол

 

ЕЛИТХРАН ЕООД предлага на своите клиенти следните видове сол:

  1. Сол за хрнително вкусовата промишленост
  2. Сол за фуражната промишленост
  3. Сол за парови централи – за омекотяване на водата
  4. Сол техническа за кожарската промишленст
  5. Сол за текстилната промишленост
  6. Нитритна сол – за месопреработвателната промишленост
  7. Сол за опесъчаване на пътища
  8. Каменна сол

Ако се нуждаете от допълнителна информация, свържете се нас на посочените контакти и ние ще дадем отговор на всеки един от вашите въпроси.